Vytvorme spoločne hodnotné dielo pre deti!

V roku 2019 sa nám vďaka viacerým spolupracovníkom a vďaka Štúdiu Lux podarilo vyrobiť prvý slovenský kresťanský animovaný seriál s názvom Koraland. Cez Veľkú noc bol vysielaný na TV Lux a je k zakúpeniu na DVD.

Cez projekt Koraland sme získali mnohé nové skúsenosti a zručnosti, ktoré chceme pretaviť do vyššej kvality prvého slovenského celovečerného 3D animovaného filmu s názvom Biodron – Škola priateľstva, zameraného na deti od 5 do 13 rokov.

Všetkých ľudí dobrej vôle prosíme o pomoc a ponúkame možnosť zakúpiť si meno v titulkoch filmu za symbolickú sumu 5€ a takto podporiť jeho úspešné zrealizovanie. Kúpu mena v titulkoch môžete darovať aj ako darček. Mená budú zaradené v sekcii spolupracovníkov a prvých 500 zakúpených mien bude zvýraznených.

Je to pre nás veľká pomoc a bez Vašej podpory sa nám to nepodarí!

Stačí teda do poznámky v internetbankingu alebo na poštovej poukážke do správy pre adresáta uviesť meno a priezvisko konkrétnej osoby a poukázať sumu 5€ na účet SK06 8330 0000 0026 0166 9577

Hlavné charakteristiky nového animovaného filmu Biodron – Škola priateľstva:

  • Predloženie mladému divákovi posolstva o význame vzťahu človeka s Bohom a blížnymi
  • Predloženie príkladov skutočného priateľstva
  • Zakomponovanie pro-life posolstva
  • Poukázanie na krásu a význam pravej otcovskej lásky
  • Zakomponovanie biblických myšlienok

Veríme, že sa nám animovaný film podarí dokončiť tak, aby mohol byť vysielaný na Vianoce 2021.

Viac informácií: rfs@realfantasystudio.com alebo 0949 191 015

Faktúru za kúpu mena v titulkoch Vám môžeme zaslať po vyplnení formulára na tomto odkaze.

Na kompletné zrealizovanie animovaného filmu, potrebujeme získať 40000€. Ak by sa nám nepodarilo získať dostatok prostriedkov na realizáciu animovaného filmu, prepošleme už získané peniaze na iný hodnotný mediálny projekt.