Softvér Doučko obsahuje tri časti. Každá z nich obsahuje okrem modulu pre učenie sa aj modul pre tvorbu vlastných príkladov, testov a diktátov, ktoré dávajú učiteľom a rodičom veľa možností na vlastnú tvorbu materiálov.

Program je na stiahnutie zdarma pre domáce použitie. Školy si môžu zakúpiť licenciu na softvér Doučko cez nižšie uvedený formulár.

Diktáty umožňujú automatizované diktovanie diktátov viac ako 3000 viet s automatickou kontrolou a nachádzaním chýb. Diktáty sú rozdelené po ročníkoch a podľa zamerania.

Časť Matematika obsahuje automaticky generované príklady pre všetky ročníky a vybrané predpripravené príklady.

Tretia súčasť Doučka nesie názov English a obsahuje množstvo testov s rôznou obtiažnosťou. S ich pomocou sa deti môžu zdokonaľovať v učení sa anglického jazyka. Túto časť môžu využiť učitelia a rodičia na tvorbu vlastných testov nielen pre predmet Anglický jazyk, ale pre tvorbu testov na hociktorý iný predmet.

================================================
Doučko je možné zadarmo stiahnuť na tomto odkaze
================================================

Licenciu pre používanie Doučka v školách a iných inštitúciách si je možné objednať cez nasledujúci formulár. Cena za licenciu na 40 počítačov je 13,50 €. Licencia Vám bude zaslaná emailom vo formáte PDF. Ak by ste potrebovali Doučko používať napríklad na 65-tich počítačoch, potrebujete si zakúpiť dve licencie.

Počet objednávaných licencií softvéru Doučko:

Meno (povinné)

Priezvisko (povinné)

Email (povinné)

Adresa (ulica a číslo)

Mesto

PSČ

Názov školy alebo inštitúcie

IČO

DIČ

IČ DPH

Súhlasím s Obchodnými podmienkami a beriem na vedomie spracovanie osobných údajov

Všeobecné obchodné podmienky a Zásady spracovania a ochrany osobných údajov.

captcha
Sem prepíšte text z obrázka: