V 3D animovanej sérii s názvom Koraland, ktorej idea vzišla z nášho štúdia sú už dokončené štyri diely. V blízkej dobe sa plánujú pilotné premietania pre získanie spätnej väzby od rodičov a najmä od detí.

V animovanom seriály Koraland sú hlavnými hrdinami farebné roztomilé korálky. Každý príbeh v sebe nesie vlastné evanjelizačné posolstvo a príklad prejavovania kresťanskej lásky v medziľudských vzťahoch. Do príbehov je zakomponovaný každodenný život s Bohom napríklad aj cez spoločné rodinné modlitby.

V jadre jednotlivých častí je rodina Koriho tvorená otcom, mamou a jeho dvomi sestrami. Slovo Koraland je názov krajiny, kde korálky žijú.

Mima a Maty na pohovke