V blízkej dobe plánujeme vydať sadu 3D modelov stromov, kríkov, skál a ďalšej vegetácie pre umiestňovanie do 3D scén s modelmi domov a bytov. Modely plánujeme sprístupniť v BLEND a OBJ formáte.

Architektonické vizualizácie domov a iných budov vyžadujú úpravy okolia a obohatenie scén práve o takéto prvky, ktoré v dobrej kvalite nie sú celkom jednoducho dostupné.

Nasledovať by mala neskôr sada interiérových doplnkov od kvetov, bytových rastlín až po sedacie súpravy a iné najpoužívanejšie interiérové doplnky vhodné pre 3D interiérové návrhy.

3D modely stromov a skal