Pre videotvorcov a 3D umelcov pripravujeme v blízkej budúcnosti sadu 3D a 2D animácií rôznych nápisov, dekorácií a líšt. Kompletný balík by mal obsahovať rôzne variácie profesionálnych animovaných titulkov.

Všetky komplexné zložené animácie budú rozvrhnuté na samostatných renderovacích vrstvách. Výsledkom bude, že pre každý súbor bude možné nadefinovať, ktoré vrstvy sa majú použiť, a ktoré sa práve môžu vynechať pre dosiahnutie jedinečných profesionálnych prezentácií. Samozrejmosťou bude jednoduchá modifikácia nápisov.

3D text effect